Dobro došli!

Naši napori u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CKME) su usmjereni na postizanje takvih standarda kvaliteta iz oblasti edukacije koji će nam omogućiti da budemo jedan od vodećih medicinskih fakulteta u regionu iz ove oblasti.

Ulažemo značajan trud i napor da polaznici svih aktivnosti organizovanih u CKME imaju izuzetan i pozitivan doživljaj učenja. Savremeni metodi podučavanja i evaluacije će obezbijediti sigurnu i  učinkovitu transformaciju najnovijih naučnih informacija i dostignuća u svakodnevnu praksu ljekara i drugih medicinskih profesionalaca.

Naši principi promovišu kulturu cjeloživotnog učenja, evaluacije i posvećenosti izvrsnosti.

U brojnim programima KME koji nude širok izbor tema za ljekare i druge medicinske profesionalce su angažirani naši prominentni nastavnici koji svojim praktičnim iskustvom, naučnim doprinosom garantuju visoki kvalitet kolaborativnog podučavanja.

Nadamo se da ćemo zajedno učestvovati u nekom od ponuđenih programa KME koje možete pogledati ovdje. (Katalog programa) Ukoliko ste zainteresirani ili želite da se registrirate na određeni program to  možete uraditi ovdje. (Registracija)