Lista programa prema oblastima

Šifra Nosioci predmeta Naziv
MFKME01001 Suada Heljić, Senka Mesihović-Dinarević Tečaj neonatalne reanimacije
Emina Alimanović-Halilović Savremeno o dijabetičnoj retinopatiji
Damir Rebić Prehrana bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem
Semir Bešlija, Semir Vranić, Vanesa Bešlagić Dijagnoza i tretman karcinoma dojke
Sebija Izetbegović Kardiopulmonalna reanimacija odraslih
Sebija Izetbegović Urgentna stanja u porodiljstvu
Narcisa Vavra - Hadžiahmetović Životni stil u prevenciji i tretmanu muskuloskeletnih i neuroloških oboljenja
Nermina Obralić, Zaim Jatić Palijativna njega za ljekare primarne zdravstvene zaštite
Belma Aščić-Buturović, Zaim Jatić, Amela Kečo Škola dijabetesa Medicinskog fakulteta za ljekare primarne zdravstvene zaštite
Benjamin Kulovac Inkontinencija urina
Francesco Galli, Halima Resić Omics Applied Nephrology
Lejla Burnazović-Ristić Dobra klinička praksa
Maida Todić-Rakanović Biotehnoloska Akademija
Maida Todić-Rakanović Osnove farmakovigilance
Šukrija Zvizdić Izolacija virusa – kultura stanica
Sadeta Hamzić Serološka dijagnostika Q- groznice i bruceloze
Sadeta Hamzić Laboratorijska dijagnostika hemoragične groznice s bubrežnim sindromom
Sabina Mahmutović Vranić, Mufida Aljičević, Velma Rebić TORCH i druge infekcije u trudnica i novorođenčadi
Nermina Babić Bioelektrična aktivnost srca i elektrokardiogram
Zakira Mornjaković Podučavanje polaznika histotehnološkim procedurama za razinu fotomikroskopije
Ago Omerbašić Jonizirajuće i nejonizirajuće zračenje u medicini
Eldan Kapur Morfološki, funkcionalni i tehnički aspekti perifernih nervnih blokada u svakodnevnoj kliničkoj   praksi
Emina Kiseljaković Osnove molekulernih medtoda u laboratorijskoj dijagnostici
Zaim Jatić Vještine podučavanje studenata u ambulantama porodične medicine
Fadila Serdarević, Zoran Riđanović, Ahmed Novo Adaptacija vodića zasnovanih na dokazima
Semra Čavaljuga Kako protumačiti i primijeniti rezultate epidemioloških studija danas
Amra Ćatović Vještine obavještavanja javnosti o zdravstvenim rizicima povezanih sa djelovanjem faktora vanjske sredine
Fadila Serdarević, Emin Tahirović Basic Biostatistical Methods
Fadila Serdarević, Emin Tahirović Advanced Biostatistical Methods
Hening Tiemeier, Fadila Serdarević Study Design I
Hening Tiemeier Basics of Psychiatric Research
Halima Resić, Petar Kes Onkonefrologija
Costanza Pizzi, Daniela Zugna, Fadila Serdarevic Causal inference methods in epidemiology
Almira Hadžović-Džuvo Osnove pisanja naučnog/stručnog rada
Aida Kulo Ćesić Pisanje i objavljivanje naučnog članka, napredni kurs
Amina Valjevac, Fadila Serdarevic, Aida Kulo Uvod u primjenjenu biostatistiku
Aida Kulo Ćesić Efikasna prezentacija naučnog rada