Dobro došli na stranicu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju!

Zadovoljstvo nam je da vam možemo predstaviti naše programe kontinuirane medicinske edukacije (KME).

Naš cilj je da na najefikasniji način transformišemo savremene naučne i stručne informacije u svakodnevnu praksu ljekara i drugih zdravstvenih profesionalaca. Programi su dizajnirani tako da nude polaznicima informacije, vještine i priliku da surađuju s najistaknutijim nastavnicima Medicinskog fakulteta.

Sadržaj programa KME i trajnog stručnog usavršavanja obuhvata primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i sadržaje iz oblasti bazičnih medicinskih nauka, javnog zdravstva i vještina podučavanja i evaluacije.

Nadamo se da ćete, među našim brojnim programima KME, pronaći mogućnost da ispunite vaše edukativne potrebe i uživate u iskustvu učenja i kolegijalnog druženja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu